Strona główna » Sprawdziany » Gimnazjum » Ciekawa Fizyka 1,2,3

Ciekawa Fizyka 1,2,3

Książka nauczyciela zawiera między innymi testy, odpowiedzi do zadań, odpowiedzi do testów i sprawdzianów oraz sprawdziany z poniższych działów:

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
 1. Świat fizyki
  • Czym zajmuje się fizyka, czyli o śmiałości stawiania pytań
  • Pomiary w fizyce
  • Oddziaływania i ich skutki
  • Wzajemność oddziaływań. Siła jako miara oddziaływań
  • Równowaga sił. Siła wypadkowa
  • Masa i ciężar ciała
  • Ruch. Względność ruchu
  • Rodzaje energii i jej przemiany
  • Naturalne zasoby energii. Energia alternatywna
 2. Właściwości materii
  • Budowa cząsteczkowa materii
  • Stany skupienia materii
  • Gęstość materii
  • Wyznaczanie gęstości ciał stałych
  • Wyznaczanie gęstości cieczy
  • Budowa wewnętrzna i właściwości ciał stałych
  • Budowa wewnętrzna i właściwości cieczy i gazów
  • Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych
  • Rozszerzalność temperaturowa cieczy i gazów
  • Ciśnienie
  • Ciśnienie w cieczach i w gazach
  • Prawo Pascala
  • Prawo Archimedesa
  • Zastosowanie prawa Archimedesa
  • Aerodynamika
 1. Energia mechaniczna
  • Praca
  • Moc
  • Maszyny proste
  • Energia potencjalna grawitacji
  • Energia kinetyczna
  • Zasada zachowania energii
 2. Ciepło jako forma przekazywania energii
  • Temperatura
  • Przekazywanie energii wewnętrznej
  • Ciepło właściwe
  • Ciepło a praca. Zmiany energii wewnętrznej
  • Energia wewnętrzna i zmiany stanów skupienia
 3. Ruch i siły
  • Ruch jednostajny prostoliniowy
  • Bezwładność ciał
  • Pierwsza zasada dynamiki
  • Opory ruchu. Tarcie
  • Ruch zmienny prostoliniowy. Przyśpieszenie
  • Ruch jednostanie przyśpieszony prostoliniowy
  • Druga zasada dynamiki
  • Spadanie swobodne
  • Ruch jednostanie opóźniony
  • Trzecia zasada dynamiki
 4. Drgania i fale mechaniczne
  • Ruch drgający
  • Drgania swobodne
  • Przemiany energii podczas drgań
  • Drgania wymuszone i rezonans
  • Powstawanie fal w ośrodkach materialnych
  • Zjawiska falowe
  • Fale dźwiękowe
  • Cechy dźwięków
  • Ultradźwięki i infradźwięki
  • Instrumenty muzyczne
 5. Optyka
  • Źródła światła
  • Zaćmienia
  • Odbicie światła
  • Zwierciadła wklęsłe i wypukłe
  • Konstrukcja obrazów w zwierciadłach kulistych
  • Załamanie światła
  • Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia
  • Rozszczepienie światła
  • Soczewki
  • Konstrukcja obrazów wytworzonych przez soczewki
  • Budowa i działanie oka
 1. Elektryczność i magnetyzm
  • Oddziaływania elektrostatyczne
  • Pole elektryczne
  • Zasada zachowania ładunku elektrycznego
  • Mikroskopowy model zjawisk elektrycznych
  • Natężenie prądu elektrycznego
  • Napięcie elektryczne
  • Budowa obwodów elektrycznych
  • Prawo Ohma
  • Połączenie szeregowe i równoległe w obwodach elektrycznych
  • Praca i moc prądu elektrycznego
  • Przepływ prądu elektrycznego w cieczach, gazach i próżni
  • Oddziaływania magnetyczne
  • Pole magnetyczne wokół przewodu z prądem elektrycznym
  • Silnik elektryczny
  • Prądnica prądu przemiennego
 2. Fale elektromagnetyczne
  • Rodzaje fal elektromagnetycznych
  • Fale radiowe i mikrofale
  • Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe
  • Promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma
 3. Powtórzenie wiadomości
  • Właściwości materii
  • Ruch. Opory ruchu
  • Dynamika
  • Termodynamika
  • Drgania i fale mechaniczne
  • Optyka

Ciekawa fizyka na stronie wydawnictwa WSiP

Książka nauczyciela:

Pobierz książkę nauczyciela w formacie .pdfPobierz książkę nauczyciela w formacie .doc

, , , , , ,

Opinie o pobranym pliku

 1. Klaudia pisze:

  😀

 2. czarszka pisze:

  wcale nie jest taki trudny latwo sie rozwiazuje
  :3

 3. dnoykgqxxc pisze:

  najlepsze 🙂