Strona główna » Sprawdziany » Gimnazjum » Historia OPERON klasa 1,2,3

Historia OPERON klasa 1,2,3

Książkę nauczyciela do wszystkich klas (w tym testysprawdziany i klucz odpowiedzi) znajdziecie pod adresem

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
I. Narodziny człowieka i początki cywilizacji
1. Czym jest historia?
2. Od powstania człowieka do rewolucji neolitycznej
3. Narodziny państwa – cywilizacja Mezopotamii
4. Osiągnięcia cywilizacyjne starożytnych Egipcjan
5. Izraelici i ich religia – judaizm

II. Cywilizacja Hellenów
1. U źródeł cywilizacji helleńskiej
2. Jak żyli starożytni Grecy?
3. Demokracja ateńska
4. Ustrój polityczny Sparty
5. Wojny Hellenów
6. Religia Greków
7. Filozofia – nowe spojrzenie na świat
8. Osiągnięcia starożytnych Greków
9. Imperium Aleksandra Wielkiego

III. Cywilizacja Rzymian
1. Narodziny Rzymu
2. Rzym republiką
3 Imperium Rzymskie i upadek republiki
4 Cesarstwo rzymskie
5. Znaczenie Rzymian dla rozwoju cywilizacji europejskiej
6. Początki chrześcijaństwa
7. Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego

IV. Wczesne średniowiecze
1. Cesarstwo Bizantyńskie
2. Arabowie i islam
3. Monarchia Karolingów
4. Nowe państwa w Europie Zachodniej
5. Feudalizm

V. Europa i Polska w okresie panowania Piastów
1. Państwo Mieszka I
2. Polska za panowania Bolesława Chrobrego
3. Kryzys i odbudowa państwa polskiego przez Kazimierza Odnowiciela
4. Problemy Kościoła w X–XIII wieku
5. Polska Bolesławów: Śmiałego i Krzywoustego
6. Rozbicie dzielnicowe
7. Przemiany gospodarcze i społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego
8. Narodziny monarchii stanowych. Spór papiestwa z cesarstwem
9. Odbudowa Królestwa Polskiego przez Władysława Łokietka
10. Polska za panowania Kazimierza Wielkiego
11. Monarchia stanowa w Polsce – Andegawenowie.

VI. Europa i Polska w okresie panowania Jagiellonów
1. Narodziny państwa polsko-litewskiego
2. Ekspansja Turków w Europie. Rządy Władysława Warneńczyka
3. Wojna trzynastoletnia
4. Schyłek średniowiecza
5. Kultura średniowiecza
6. Miejsce Polski w średniowiecznej Europie
7. Kościół u schyłku średniowiecza
8. Umysłowość ludzi średniowiecza

I. Narodziny nowej epoki – koniec XV i XVI wiek
1. Narodziny humanizmu – Europa w dobie renesansu
2. Wielcy artyści renesansu
3. Wielkie odkrycia geograficzne
4. Narodziny i rozwój reformacji w Europie
5. Wyznania reformowane – luteranizm, kalwinizm, anglikanizm
6. Konflikty religijne w Europie w XVI i XVII wieku
7. Kontrreformacja i reforma katolicka
8. Przemiany społeczno-gospodarcze w Europie w XVI wieku

II. Rzeczpospolita Złotego Wieku – XVI wiek
1. Pozycja polityczna państwa polsko-litewskiego w Europie w XVI wieku
2. Gospodarka i społeczeństwo Rzeczpospolitej w XVI wieku
3 Narodziny i rozwój demokracji szlacheckiej w Rzeczpospolitej
4. Rzeczpospolita państwem bez stosów
5. Kultura renesansowa w Rzeczpospolitej
6. Unia realna Polski z Litwą (1569) i jej znaczenie
7. Rzeczpospolita Obojga Narodów w drugiej połowie XVI wieku

III. Europa i Polska w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku
1. Europa Zachodnia w XVII wieku i w pierwszej połowie wieku XVIII
2. Sąsiedzi Rzeczypospolitej w XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku
3. Konflikty Rzeczpospolitej w XVII wieku
4. Przemiany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku
5. Kultura baroku
6. Zwycięstwo kontrreformacji i kultura barokowo-sarmacka w Rzeczpospolitej
7. Rzeczpospolita w okresie panowania Sasów

IV. Świat i Rzeczpospolita w dobie Oświecenia
1. Oświecenie – przełom umysłowy w Europie w XVIII wieku
2. Anglia, Austria i Prusy w epoce Oświecenia
3. Powstanie i rozwój Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
4. Francja w okresie rewolucji (1789-1799)
5. Rzeczpospolita od elekcji Stanisława Poniatowskiego do Sejmu rozbiorowego
6. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja
7. Upadek Rzeczpospolitej Obojga Narodów
8. Myśl polityczna, oświata, kultura i gospodarka w Rzeczpospolitej w dobie Oświecenia

I. Europa i naród polski w pierwszej połowie XIX wieku
1. Europa w dobie rządów Napoleona
2. Naród polski w latach 1797–1815
3. Kongres wiedeńskiego i jego postanowienia (1815)
4. Społeczeństwo i ziemie polskie w latach 1815–1830
5. Powstanie Listopadowe (1830–1831)

II. Europa i naród polski od Wiosny Ludów do Powstania Styczniowego
1. Przemiany w Europie w pierwszej połowie XIX wieku
2. Społeczeństwo polskie w latach 1831–1846
3. Wiosna Ludów w Europie i na ziemiach polskich
4. Naród polski w walce z caratem. Powstanie Styczniowe (1863–1864)

III. Świat i Polacy w drugiej połowie XIX wieku
1. Europa w drugiej połowie XIX wieku
2. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w XIX wieku
3. Gospodarka, nauka i kultura w od połowy XIX wieku
4. Przemiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku
5. Polacy i zaborcy w drugiej połowie XIX wieku
6. Narodziny nowoczesnych ruchów politycznych
7. Kolonializm w XIX wieku

IV. Świat i Polacy na początku XX wieku
1. Rewolucja 1905–1907 r. r. w imperium rosyjskim
2. Polacy wobec rewolucji 1905–1907 r. w Rosji
3. Geneza I wojny światowej
4. Polskie ugrupowania polityczne wobec przewidywanego konfliktu zbrojnego w Europie
5. Wybuch Wielkiej Wojny i pierwszy okres konfliktu 1914–1916
6. Rewolucje lutowa i październikowa 1917 r. w Rosji
7. Polacy i sprawa polska w czasie I wojny światowej
8. Zakończenie I wojny światowej

Historia na stronie wydawnictwa OPERON

Książka nauczyciela:

Pobierz książkę nauczyciela w formacie .pdfPobierz książkę nauczyciela w formacie .doc

, , , , , , , ,

Opinie o pobranym pliku

 1. hubert pisze:

  wcale nie jest taki trudny latwo sie rozwiazuje

 2. sdfsdfsdf pisze:

  masakra, dziki ;d

 3. iksy pisze:

  noc, a ja spr szukam 🙁

 4. tadzio pisze:

  od razu po szkole szukalam tego.. o tak

 5. anabell pisze:

  wow, szukalam tego

 6. yumm pisze:

  dziala ;D

 7. silverspun pisze:

  dziala ;3

 8. Yuu pisze:

  Eee taki latwy sprawdzian, po co szukalem tyle 😀