Strona główna » Sprawdziany » Gimnazjum » Matematyka z Plusem 1,2,3

Matematyka z Plusem 1,2,3

Książkę nauczyciela do klasy I, II oraz III zawiera testy, sprawdziany i klucz odpowiedzi do poniższych działów:

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3
1. LICZBY I DZIAŁANIA
1. Liczby
2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych
3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników
4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich
5. Mnożenie i dzielenie liczb dodatnich
6. Wyrażenia arytmetyczne
7. Działania na liczbach dodatnich i ujemnych
8. Oś liczbowa. Odległość liczb na osi liczbowej

2. PROCENTY
1. Procenty i ułamki
2. Diagramy procentowe
3. Jaki to procent?
4. Obliczanie procentu danej liczby
5. Podwyżki i obniżki
6. Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
7. O ile procent więcej, o ile mniej. Punkty procentowe
8. Obliczenia procentowe

3. FIGURY GEOMETRYCZNE
1. Proste i odcinki
2. Kąty
3. Trójkąty
4. Przystawanie trójkątów
5. Czworokąty
6. Pole prostokąta. Jednostki pola
7. Pola wielokątów
8. Układ współrzędnych

4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
1. Do czego służą wyrażenia algebraiczne?
2. Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
3. Jednomiany
4. Sumy algebraiczne
5. Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
6. Mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
7. Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias

5. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI
1. Do czego służą równania?
2. Liczby spełniające równania
3. Rozwiązywanie równań
4. Sprawdzian i jego omówienie
5. Zadania tekstowe
6. Procenty w zadaniach tekstowych
7. Nierówności
8. Przekształcanie wzorów

6. PROPORCJONALNOŚĆ
1. Proporcje
2. Wielkości wprost proporcjonalne
3. Wielkości odwrotnie proporcjonalne

7. SYMETRIE
1. Symetria względem prostej
2. Rysowanie figur symetrycznych względem prostej
3. Oś symetrii figury
4. Symetralna odcinka 2
5. Dwusieczna kąta 2
6. Symetria względem punktu
7. Środek symetrii figury

1. POTĘGI
1. Potęga o wykładniku naturalnym
2. Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
3. Potęgowanie potęgi
4. Potęgowanie iloczynu i ilorazu
5. Działania na potęgach
6. Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym
7. Notacja wykładnicza

2. PIERWIASTKI
1. Pierwiastki
2. Działania na pierwiastkach
3. Działania na pierwiastkach (cd.)

3. DŁUGOŚĆ OKRĘGU. POLE KOŁA 7–8
1. Liczba π . Długość okręgu
2. Pole koła
3. Długość łuku. Pole wycinka koła
Sprawdzian
4. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
1. Jednomiany i sumy algebraiczne
2. Mnożenie jednomianów przez sumy
3. Mnożenie sum algebraicznych
4. Wzory skróconego mnożenia

5. UKŁADY RÓWNAŃ
1. Do czego służą układy równań?
2. Rozwiązywanie układów równań
3. Rozwiązywanie układów równań (cd.)
4. Ile rozwiązań może mieć układ równań?
5. Zadania tekstowe
6. Procenty w zadaniach tekstowych

6. TRÓJKĄTY PROSTOKĄTNE
1. Twierdzenie Pitagorasa
2. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa
3. Zastosowania twierdzenia Pitagorasa
4. Twierdzenie Pitagorasa w układzie współrzędnych
5. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego
6. Trójkąty o kątach 90 ◦ , 45 ◦ , 45 ◦ oraz 90 ◦ , 30 ◦ , 60 ◦
7. Powtórzenie wiadomości

7. WIELOKĄTY I OKRĘGI
1. Okrąg opisany na trójkącie
2. Styczna do okręgu
3. Okrąg wpisany w trójkąt
4. Wielokąty foremne
5. Wielokąty foremne — okręgi wpisane i opisane
6. Powtórzenie wiadomości

8. GRANIASTOSŁUPY
1. Przykłady graniastosłupów
2. Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni
3. Objętość prostopadłościanu. Jednostki objętości
4. Objętość graniastosłupa
5. Odcinki w graniastosłupach
6. Powtórzenie wiadomości

9. OSTROSŁUPY
1. Rodzaje ostrosłupów
2. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni
3. Objętość ostrosłupa
4. Obliczanie długości odcinków w ostrosłupach
5. Przekroje graniastosłupów i ostrosłupów
6. Powtórzenie wiadomości

10. STATYSTYKA
1. Odczytywanie danych statystycznych
2. Co to jest średnia? 1–2
3. Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych
4. Zdarzenia losowe

1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
1. System dziesiątkowy
2. System rzymski
3. Liczby wymierne i niewymierne
4. Podstawowe działania na liczbach
5. Działania na potęgach i pierwiastkach
6. Obliczenia procentowe
7. Obliczenia procentowe (cd.)
8. Przekształcenia algebraiczne
9. Równania i układy równao

2. FUNKCJE
1. Odczytywanie wykresów
2. Odczytywanie wykresów (cd.)
3. Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne
4. Wzory a wykresy
5. Zależności pomiędzy wielkościami proporcjonalnymi

3. FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE
1. Trójkąty
2. Czworokąty
3. Koła i okręgi
4. Wzajemne położenie dwóch okręgów
5. Wielokąty i okręgi
6. Symetrie

4. FIGURY PODOBNE
1. Podobieostwo figur
2. Pola figur podobnych
3. Prostokąty podobne. Trójkąty prostokątne podobne
4. Trójkąty prostokątne podobne (cd.)

5. BRYŁY
1. Graniastosłupy
2. Ostrosłupy
3. Przykłady brył obrotowych
4. Walec
5. Stożek
6. Kula

6. MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH
1. Zamiana jednostek
2. Czytanie informacji
3. Czytanie diagramów
4. Czytanie map
5. VAT i inne podatki
6. Lokaty bankowe
7. Prędkośd, droga, czas
8. Obliczenia w fizyce i chemii

7. ROZRYWKI MATEMATYCZNE
1. Zagadki z monetami
2. Łamigłówki logiczne
3. Pytania Fermiego

Matematyka z Plusem na stronie wydawnictwa GWO

Książka nauczyciela:

Pobierz książkę nauczyciela w formacie .pdfPobierz książkę nauczyciela w formacie .doc

, , , , ,

Opinie o pobranym pliku

 1. Patryk Taratyka pisze:

  od teraz mam lepsze oceny 😀

 2. asek pisze:

  a ja sie dopiero co nauczylem, a tu co, działające sprawdziany, no ja nie moge

 3. jimmy choo shoes sale pisze:

  juz dalem link na grupie klasowe, niech maja, a co 😀

 4. kinga pisze:

  wow 😀

 5. DAlek pisze:

  juz dalem link na grupie klasowe, niech maja, a co 😀

 6. mhnhmhmh pisze:

  O BOŻE URATOWALIŚCIE MI DUPE!

 7. fghjk pisze:

  wooooooooooooow

 8. Adrian pisze:

  zawsze pierw ide tutaj, aby pobrac sprawdzan 😀