Strona główna » Sprawdziany » Podstawówka » „Na tropach przyrody” 4,5,6 (Przyroda)

„Na tropach przyrody” 4,5,6 (Przyroda)

Książkę nauczyciela do wszystkich klas (w tym testy i sprawdziany) znajdziecie  pod adresem

Klasa I Klasa II Klasa III
  1. My i przyroda

 1. 1. Co to jest przyroda?
 2. 2. Sposoby poznawania przyrody
 3. 3. Jak zadawać przyrodzie pytania?
 4. 4. Jak być lubianym?
 5. 5. Mój plan dnia
 6. 6. Jak się skutecznie uczyć?
  2. Moja okolica

 1. 8. Krajobraz najbliższej okolicy
 2. 9. Od głębokich dolin do wysokich gór
 3. 10. Poznajemy różne rodzaje skał
 4. 11. Jak powstaje gleba?
 5. 12. Krajobrazy miast i wsi
 6. 13. Jak wyznaczyć kierunki geograficzne?
 7. 14. Wędrówka Słońca nad widnokręgiem
  3. Ciepło, zimno i pogoda

 1. 16. Co to jest temperatura?
 2. 17. Jaką postać może mieć woda?
 3. 18. Kiedy woda paruje szybciej?
 4. 19. Poznajemy ciała stałe, ciecze i gazy
 5. 20. Otacza nas powietrze
 6. 21. Pogoda i jej składniki. Temperatura powietrza
 7. 22. Skąd wieje wiatr?
 8. 23. Gdy pada deszcz, śnieg albo grad
 9. 24. Jak powstają osady atmosferyczne?
 10. 25. Pogodę można przewidywać
 11. 26. Pogoda zmienia się wraz z porami roku
  4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 1. 28. Poznajemy świat bakterii
 2. 29. Co wywołuje choroby?
 3. 30. Jak się nie zarazić?
 4. 31. Jak chronić jedzenie przed zepsuciem?
 5. 32. Higiena osobista pomaga zachować zdrowie
 6. 33. Bezpieczeństwo w domu zależy także od ciebie
 7. 34. Instalacje: gazowa, elektryczna i wodna mogą być niebezpieczne
 8. 35. Bezpieczeństwo poza domem
 9. 36. Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym
 10. 37. Kiedy zdarzy się wypadek
  5. Świat istot żywych

 1. 39. Co to znaczy żyć?
 2. 40. Co widać pod mikroskopem?
 3. 41. Po
   świata organizmów
  1. 42. Do życia niezbędna jest energia
  2. 43. Dlaczego musimy oddychać?
  3. 44. Jak rośliny się odżywiają?
  4. 45. Wzrost i rozwój rośliny
  5. 46. Rośliny wokół nas
  6. 47. Łańcuchy pokarmowe w przyrodzie
  7. 48. Jak się rozmnażają zwierzęta?
  8. 49. Zwierzęta wokół nas
  9. 50. Poznajemy grzyby
   6. W wodzie i nad wodą

  1. 52. Jak woda krąży w przyrodzie?
  2. 53. Rozpoznajemy wody powierzchniowe
  3. 54. Jak i dokąd płyną rzeki?
  4. 55. Rośliny wodne i nadwodne
  5. 56. Jakie zwierzęta żyją w wodzie?
  6. 57. Łańcuchy pokarmowe w wodzie
   7. Życie lasu

  1. 59. Las to przykład środowiska lądowego
  2. 60. Drzewa – największe rośliny w lesie
  3. 61. Poznajemy piętra lasu
  4. 62. Zwierzęta leśne
  5. 63. Łańcuchy pokarmowe w lesie
  6. 64. Człowiek i las
   8. Na łące, w polu i w sadzie

  1. 66. Dlaczego rośliny kwitną?
  2. 67. Po co roślinom owoce?
  3. 68. Różnorodność roślin na łące
  4. 69. Poznajemy rośliny uprawne
  5. 70. Mieszkańcy pól i łąk
  6. 71. Poznajemy zwierzęta gospodarskie
Dział 1 Mapa i jej skala
Dział 2 Poznajemy różne mapy
Dział 4 Krajobrazy wyżyn i gór Polski
Dział 3 Krajobrazy polskich nizin
Lekcja 1
Do czego służy mapa?8
Lekcja 2
Różne potrzeby, różne mapy11
Lekcja 3
Orientacja w terenie za pomocą mapy15
Lekcja 4
Do czego służy skala mapy?19
Lekcja 5
Mierzenie i szacowanie odległości21
Lekcja 6
Jak się posługiwać podziałką liniową?25
Lekcja 7
Podsumowanie działu 129
Lekcja 8
Jak pokazać wysokość terenu na mapie?32
Lekcja 9
Formy terenu na mapie35
Lekcja 10
Tworzymy mapę hipsometryczną39
Lekcja 11
Jak czytać różne rodzaje map?43
Lekcja 12
Podsumowanie działu 247
Lekcja 13
Ukształtowanie powierzchni Polski50
Lekcja 14
Obszary i obiekty chronione w Polsce53
Lekcja 15
Rzeki Polski57
Lekcja 16
Warunki życia w Morzu Bałtyckim61
Lekcja 17
Krajobraz pasa pobrzeży66
Lekcja 18
Jak człowiek gospodaruje na pobrzeżach?70
Lekcja 19
W krainie jezior74
Lekcja 20
Wśród równin i szerokich dolin na Nizinach Środkowopolskich78
Lekcja 21
W stolicy kraju81
Lekcja 22
Podsumowanie działu 385
Lekcja 23
Poznajemy rolniczy krajobraz Wyżyny Lubelskiej88
Lekcja 24
Wśród skał i jaskiń wyżyny wapiennej92
Lekcja 25
Poznajemy Wyżynę Krakowsko-Częstochowską96
Lekcja 26
Zwiedzamy Kraków – dawną stolicę Polski100
Lekcja 27
Poznajemy krajobraz przemysłowy Wyżyny Śląskiej103
Lekcja 28
Górskie łańcuchy i pasma106
Lekcja 29
Poznajemy krajobraz Tatr109
Lekcja 30
Poznajemy warunki życia w górach112
Lekcja 31
Wędrujemy po górach116
Lekcja 32
Mój region na mapie Polski119
Lekcja 33
Podsumowanie działu 4122
Dział 6 Kobieta, mężczyzna, dziecko
Dział 7 Światło i dźwięk
Dział 8 Substancje wokół nas
Dział 5 Ciało człowieka
Lekcja 34
Do czego służy skóra?126
Lekcja 35
Co sprawia, że się poruszamy?129
Lekcja 36
Jak dbać o kości, mięśnie i stawy?133
Lekcja 37
Po co jemy i pijemy?136
Lekcja 38
Jak się zdrowo odżywiać?139
Lekcja 39
Jak działa układ oddechowy?142
Lekcja 40
Oddychaj zdrowym powietrzem146
Lekcja 41
Jak krew krąży w organizmie?149
Lekcja 42
Jak działa mózg?153
Lekcja 43
Substancje uzależniające są groźne156
Lekcja 44
Podsumowanie działu 5160
Lekcja 45
Czym kobiety różnią się od mężczyzn?164
Lekcja 46
Kiedy powstaje nowe życie?167
Lekcja 47
Jak dojrzewają chłopcy?170
Lekcja 48
Jak dojrzewają dziewczęta?173
Lekcja 49
Wzrost, rozwój i starzenie się człowieka177
Lekcja 50
Podsumowanie działu 6181
Lekcja 51
Jak to się dzieje, że widzimy?184
Lekcja 52
Cień i
camera obscura187
Lekcja 53
Jak odbija się światło?190
Lekcja 54
Co widać przez soczewkę?193
Lekcja 55
Jak działają nasze oczy?196
Lekcja 56
Dbajmy o oczy199
Lekcja 57
Jak powstaje dźwięk?202
Lekcja 58
Dźwięki rozchodzą się w przestrzeni204
Lekcja 59
Jak słyszymy dźwięki?206
Lekcja 60
Jak widzą i słyszą zwierzęta?209
Lekcja 61
Podsumowanie działu 7213
Lekcja 62
Otaczają nas różne substancje216
Lekcja 63
Poznajemy właściwości ciał stałych218
Lekcja 64
Jak zmieniają się substancje pod wpływem temperatury?221
Lekcja 65
Substancje zmieniają się pod wpływem wody, powietrza i gleby224
Lekcja 66
Odwracalne i nieodwracalne przemiany substancji228
Lekcja 67
Niektóre substancje są niebezpieczne230
Lekcja 68
Podsumowanie działu 8233
Dział 1 Chrońmy przyrodę
Dział 2 Budowa i właściwości substancji
Dział 4 Ziemia we Wszechświecie
Dział 3 Siły i ruch
Lekcja 1
Człowiek i przyroda8
Lekcja 2
Zanieczyszczenia środowiska12
Lekcja 3
Badamy zanieczyszczenie powietrza15
Lekcja 4
Badamy zanieczyszczenie wody i gleby19
Lekcja 5
Wpływ środowiska na zdrowie23
Lekcja 6
Jak ograniczać zanieczyszczenia?27
Lekcja 7
Co my możemy zrobić dla przyrody?30
Lekcja 8
Podsumowanie działu 135
Lekcja 9
Co to są drobiny?38
Lekcja 10
Drobiny ciał stałych, cieczy i gazów42
Lekcja 11
Rozpuszczanie substancji44
Lekcja 12
Mieszaniny i sposoby rozdzielania ich składników48
Lekcja 13
O przewodzeniu ciepła53
Lekcja 14
Elektryzowanie się ciał57
Lekcja 15
Badamy prąd elektryczny61
Lekcja 16
Jak działają urządzenia elektryczne64
Lekcja 17
Co przyciągają magnesy?68
Lekcja 18
Podsumowanie działu 273
Lekcja 19
Zjawisko ruchu78
Lekcja 20
Siły i ruch82
Lekcja 21
Masa ciała i siła grawitacji85
Lekcja 22
Substancje cięższe i lżejsze89
Lekcja 23
Badamy siłę tarcia92
Lekcja 24
Jak działają siły oporu powietrza i wody?96
Lekcja 25
Podsumowanie działu 3101
Lekcja 26
Miejsce Ziemi we Wszechświecie104
Lekcja 27
Ziemia i jej model108
Lekcja 28
Jak odnaleźć swój kraj na globusie?111
Lekcja 29
Lądy i oceany na Ziemi115
Lekcja 30
Ruch Ziemi wokół własnej osi118
Lekcja 31
Ruch Ziemi dookoła Słońca121
Lekcja 32
Zmiany pór roku124
Lekcja 33
Dlaczego w Afryce jest gorąco a na biegunach zimno?128
Lekcja 34
Podsumowanie działu 4133
Dział 5 Wokół Europy
Dział 6 Dookoła świata
Lekcja 35
Poznajemy mapy świata138
Lekcja 36
Jak poznawano świat?141
Lekcja 37
Europa – nasz kontynent145
Lekcja 38
Polska jest jednym z państw Europy148
Lekcja 39
W krajobrazie śródziemnomorskim153
Lekcja 40
Wśród wysokich szczytów Alp158
Lekcja 41
Podsumowanie działu 5163
Lekcja 42
Życie oceanu166
Lekcja 43
Strefy krajobrazowe na Ziemi170
Lekcja 44
W wilgotnym lesie równikowym173
Lekcja 45
Jak żyją ludzie w lesie równikowym?177
Lekcja 46
Na bezkresnych obszarach sawanny181
Lekcja 47
Jak żyją ludzie na sawannach?185
Lekcja 48
Krajobrazy pustyń gorących189
Lekcja 49
Jak żyją ludzie na pustyniach?193
Lekcja 50
W stepie – krainie traw196
Lekcja 51
W lasach iglastych tajgi201
Lekcja 52
Jak żyją ludzie w tajdze?205
Lekcja 53
Bezleśny krajobraz tundry208
Lekcja 54
Krajobrazy pustyń lodowych213
Lekcja 55
Rośliny i zwierzęta na świecie218
Lekcja 56
Podsumowanie działu 6223

KLIKNIJ TUTAJ

Książka nauczyciela:

Pobierz książkę nauczyciela w formacie .pdfPobierz książkę nauczyciela w formacie .doc

, , , , , ,

Opinie o pobranym pliku

 1. tymon pisze:

  wlasnie bedziemy miec z tego sprawdzian ;vv zyczcie mi powodzenia

 2. pntalotm pisze:

  Miałam taki

 3. vgzdmmqjyn pisze:

  okej dziala 😀

 4. cujzljksgw pisze:

  POLECAM DZIALA

 5. ADAMEEEEEEEEK pisze:

  ej nie, to nie moze dzialac, nie klamcie haha 😀

 6. ADAMEEEEEEEEK pisze:

  lol wycofuje, DZIAŁAAA co z was za ciemne moce :ooooooooo

 7. Natalula pisze:

  wszystko cacy 😀

 8. lubella pisze:

  dziauuuuuaaa 😀

 9. Essiena pisze:

  ZDAAAAAAM

 10. Bartek pisze:

  zapisałem sobie wszystkie sprawdziany poki sa, lepiej chuchac na zimne, bo moze kiedys zlikwiduja ta strone i co wtedy bedzie?

 11. Anonim pisze:

  dziekuje

 12. Anonim pisze:

  dziekuje xoxoxo